سه شنبه 1399/10/30 - 11:49

بازدید معاونت سازندگی ناحیه  از روند اجرای طرح هجرت با موضوع زیبا سازی نماز خانه مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله شهرستان قدس توسط گروه جهادی همکلاسی آسمانی